TOP

Er det første gang du booker en forfatter?

Jeg vejleder altid gerne i forhold til hvad der passer til netop din målgruppe – og kan også hjælpe med ansøgningen om økonomisk støtte til arrangementet. Send mig blot en mail ved tvivlsspørgsmål eller ønske om hjælp.

Få et gratis foredrag

Kunst.dk kan du søge tilskud, hvis du vil have besøg af forfattere på din skole, dit seminarium eller til et privat/lokalt arrangement – og på den måde få dækket det meste af forfatterens løn.

Der kan søges om støtte via følgende tre puljer:

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge
Der kan søges tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, til oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, støtte til udvikling af digitale fortællinger for børn og unge, rejser og research og andre litterære projekter for børn og unge.
Ansøgningsfrist 1. april + 1. oktober

Dansk litteratur i Danmark
Der kan søges tilskud til produktion af danske værker, litterære arrangementer og litteraturfestivaler samt til rejser og til kursusvirksomhed i forfatterforeningerne.
Ansøgningsfrist 1. februar + 15. august

Huskunstnerordningen
Der kan søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud m.m.
Ansøgningsfrist 1. oktober